WE Fashion tekent nieuw International Accord om de brand-, bouw- en elektrische veiligheid in de textiel- en kledingindustrie te waarborgen

1 september 2021 - We zijn verheugd het Internationaal Akkoord voor Gezondheid en Veiligheid in de Textiel- en Kledingindustrie te hebben ondertekend met internationale vakbonden, om het werk in Bangladesh voort te zetten en te beginnen met het onderzoeken van mogelijkheden voor de uitrol van hetzelfde model in andere landen waar wij producten inkopen. WE Fashion zet zich volledig in voor haar WE Care-beleid, waarin de concrete doelstellingen en activiteiten op het gebied van duurzaamheid zijn vastgelegd. Actieve deelname aan het Internationaal Akkoord hoort daarbij.

De kledingindustrie in Bangladesh heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van fabrieksveiligheid in de afgelopen 8 jaar sinds het akkoord werd gesloten in 2013. Aanzienlijke investeringen door merken en fabrieken, in samenwerking met wereldwijde vakbonden, hebben de kledingindustrie van Bangladesh veranderd in een van de veiligste ter wereld. Het is belangrijk dat we het werk samen met andere merken, de lokale industrie en de vakbonden kunnen voortzetten.

Hoewel 98% van de problemen in de fabrieken die voor WE produceren zijn opgelost, is er nog werk aan de winkel in Bangladesh - fabrieksveiligheid is geen eenmalige oplossing, maar een continu proces van inspectie, investeringen en upgrades. Sinds juni 2020 wordt het operationele werk aan dit programma verzorgd door de RMG Sustainability Council (RSC). Internationale merken, vakbonden en fabrikanten hebben allemaal een gelijke vertegenwoordiging in de raad van bestuur van RSC. De Brands Association for Textile and RMG Sustainability in Supply Chains vertegenwoordigt internationale merken binnen het RSC. WE Fashion is lid geworden van de Brands Association om de veiligheid van de werknemers en de continuïteit van het Akkoord en in Bangladesh te waarborgen.

WIJ ZIJN ER TROTS OP DAT DE DUURZAAMHEIDSSTRATEGIE VAN WE FASHION EEN ESSENTIEEL ONDERDEEL IS VAN ONS BEDRIJF. WIJ GELOVEN DAT DEZE STRATEGIE ONS IN STAAT ZAL STELLEN MEER WAARDE EN INNOVATIE TE LEVEREN.

Internationale richtlijnen en overeenkomsten zoals de Guiding Principles on Business and Human Rights van de Verenigde Naties, de Sustainable Development Goals (SDG’s), de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de fundamentele arbeidsnormen van de ILO hebben ons geholpen om beleid op te stellen voor MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), en onze due diligence te doen door schendingen van mensenrechten, het milieu of dierenwelzijn in onze toeleveringsketens te onderzoeken.

Op basis van de OESO-richtlijnen is een uitgebreide risicoanalyse uitgevoerd om de meest belangrijke risico’s te identificeren. De bevindingen zijn gebruikt voor het opstellen van de WE Sustainability Strategy 2020-2025. De strategie bestaat uit vier pijlers: de toeleveringsketen verbeteren, betere producten maken, onze manier van werken verbeteren en teruggeven aan de samenleving. En elke pijler omvat verschillende doelstellingen die we uiterlijk 2025 willen realiseren.

Het doel is het creëren van impact voor werknemers en het milieu in de toeleveringsketen, voor consumenten door hen duurzamere producten aan te bieden, voor onze collega’s door hen een gezonde en veilige werkomgeving te bieden, en voor de gemeenschap in bredere zin waarin wij als bedrijf werkzaam zijn.

ONZE 4 PIJLERS

DE TOELEVERINGSKETEN VERBETEREN

Wij geloven dat deze strategie ons in staat stelt om in de komende jaren meer waarde, innovatie en concurrentie te leveren.

Lees meer

BETERE PRODUCTEN MAKEN

Wij willen het milieu zo min mogelijk belasten door milieuvriendelijkere materialen en processen te gebruiken voor onze producten, en schonere fabrieken te gebruiken voor de productie.

Lees meer

ONZE MANIER VAN WERKEN VERBETEREN

Wij vinden het belangrijk dat we werken met tevreden werknemers in een gezonde en veilige werkomgeving, en we werken er hard aan om dat mogelijk te maken.

Lees meer

TERUGGEVEN AAN DE SAMENLEVING

Wij willen ons niet alleen richten op het maken van winst. Wij willen dat alle betrokken partijen voordeel hebben bij de productie van onze kleding. Het is onze verantwoordelijkheid om iets terug te doen voor de maatschappij.

Lees meer

RESULTATEN EN DOELSTELLINGEN

In het onderstaande overzicht met resultaten en doelstellingen zie je wat we in het kader van onze WE Sustainability Strategy 2020-2025 hebben bereikt.

Bekijk overzicht

VISIE|MISSIE

HET VINDEN VAN DE JUISTE VERBINDING TUSSEN SOCIALE, ECOLOGISCHE EN ECONOMISCHE BELANGEN, ZODAT MODE DUURZAAM KAN WORDEN. IETS DAT ALLE BELANGHEBBENDEN ZAL INTERESSEREN.

VISIE|MISSIE

WIJ GEVEN OM ALLE MENSEN EN ONZE PLANEET. WIJ WILLEN VERANTWOORDELIJK HANDELEN ZODAT ALLE BETROKKENEN EROP KUNNEN VERTROUWEN DAT DE PRODUCTEN VAN WE FASHION ZIJN GEMAAKT MET RESPECT VOOR MENSEN EN DE PLANEET. NU EN IN DE TOEKOMST.

TRANSPARANTIE

Op deze pagina vind je de lijst met fabrieken van WE Fashion, en het gepubliceerde beleid en rapporten. Zo heb je een overzicht van wat duurzaamheid bij WE Fashion inhoudt en welke activiteiten wij ontplooien op het gebied van duurzaamheid. Je kunt ook zien wat onze plannen voor de komende jaren zijn.

Bekijk alle rapporten