TERUGGEVEN AAN DE SAMENLEVING

Wij willen ons niet alleen richten op het maken van winst, maar we willen dat alle betrokken partijen voordeel hebben bij de productie van onze kleding. Het is onze verantwoordelijkheid als wereldburgers om iets terug te geven aan de maatschappij.

GOEDE DOELEN STEUNEN

WE Fashion steunt elk jaar verschillende goede doelen. De afgelopen jaren hebben wij vaak steun gegeven aan kinderen in de landen waar wij produceren. Kinderen zijn de toekomst van deze landen en wij geloven dat onderwijs een van de beste middelen is om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken.

Met de WE Get Together Foundation richten we ons op projecten die een actieve betrokkenheid creëren tussen werknemers, klanten en leveranciers van WE Fashion. De nadruk ligt hierbij op sociale projecten in de landen waar WE Fashion produceert, maar ook in de landen waar WE Fashion operationeel actief is. Thema’s die door de stichting worden ondersteund zijn onder meer welvaart, gezondheid, onderwijs, milieu en noodhulp.

Het geld voor de donaties is afkomstig van het organiseren van sample sales, de verkoop van oude voorraden en incidentele fondsenwerving door onze medewerkers. Wij doneren ook samples en gedragen kleding aan Leger des Heils Reshare en Caritas.

WE Fashion heeft in de duurzaamheidsstrategie één doel gesteld om het bovenstaande te realiseren, en dit doel heeft één actie.

  • Goede doelen steunen

Wil je meer lezen over de doelen die wij ons gesteld hebben en wat wij bereikt hebben om terug te geven aan de maatschappij? Je vindt ons meest recente duurzaamheidsverslag op de pagina Transparantie.

GOEDE DOELEN DIE WE IN HET VERLEDEN HEBBEN GESTEUND

In 2019 hebben we verschillende goede doelen gesteund met donaties van de WE Get Together Foundation. We hebben onze collega’s gevraagd om goede doelen te nomineren die hen na aan het hart liggen, en we kregen daarop veel positieve reacties. In totaal hebben we 90.000 euro gedoneerd aan tien verschillende goede doelen; steun aan een kindertehuis in Malawi, fondsen voor een professor om verder onderzoek te doen naar genezing voor een zeldzame ziekte, financiering van een nieuw decor voor een dansgroep die ouderen bezoekt, en we hebben op kerst- en nieuwjaarsavond een lekkere maaltijd gefinancierd voor daklozen in de stad Utrecht, waar ons hoofdkantoor en distributiecentrum zijn gevestigd.

LIDMAATSCHAP VAN HET NEDERLANDSE CONVENANT DUURZAME KLEDING EN TEXTIEL

Samen met een groot aantal andere bedrijven, de overheid, vakbonden, NGO’s en brancheorganisaties neemt WE Fashion deel aan het Nederlandse Convenant voor Duurzame Kleding en Textiel, ter bevordering van een duurzame kleding- en textielindustrie. Het initiatief richt zich op belangrijke thema’s zoals leefbare lonen, kinderarbeid en vakbondsvrijheid, maar ook op discriminatie en gender, veiligheid en gezondheid op het werk, dierenwelzijn, dwangarbeid, grondstoffen, watervervuiling en het gebruik van chemicaliën, water en energie in de toeleveringsketen.

WE Fashion heeft een zetel in de stuurgroep van het convenant, om de belangen van de grotere merken te behartigen. Als ondertekenend merk werkt WE Fashion nauw samen met alle andere partijen aan verbeteringen in de kleding- en textielindustrie. Merken zijn verplicht informatie te geven over hun due diligence-proces, en moeten jaarlijkse overzichten verstrekken van de fabrieken waar is geproduceerd en de materialen die voor de vervaardiging van hun producten worden gebruikt. Elk jaar dienen bedrijven ook een actieplan in, waarin de concrete stappen worden uiteengezet die moeten leiden tot verbetering en herstel.

Werknemers in de toeleveringsketens van de ondertekenende merken kunnen een klacht indienen als hun rechten worden geschonden, hetzij rechtstreeks bij het secretariaat van het Convenant, of via werknemersvertegenwoordigers of andere organisaties die de belangen van mensen, het milieu of dieren behartigen. Als er een klacht binnenkomt vanuit de toeleveringsketen van WE Fashion, dan worden wij op de hoogte gebracht zodat wij onmiddellijk de juiste actie kunnen ondernemen. De onafhankelijke klachtencommissie heeft de bevoegdheid om bindende uitspraken te doen. Hier vind je informatie over hoe je een klacht kunt indienen.

RECYCLINGPROGRAMMA

Wil je samen bouwen aan een circulaire mode-industrie? Dat kan, door je oude WE Fashion-kleding in te leveren bij een van onze winkels. Alle ingezamelde kleding wordt gedoneerd aan het Leger des Heils ReShare en zoveel mogelijk hergebruikt of gerecycled. Alle draagbare kleding gaat naar mensen in nood of wordt tegen een betaalbare prijs verkocht in de ReShare Stores. De opbrengst van de verkoop komt geheel ten goede aan het liefdadigheidswerk van het Leger des Heils. Door je kleding in te leveren steun je een goed doel, maak je andere mensen blij en draag je bij aan een beter milieu!

HOE HET WERKT

  1. Vul een tas met WE Fashion-kleding die je niet meer draagt en breng deze kleding naar een WE-winkel bij jou in de buurt.
  2. Niets is te klein of te onbeduidend om te worden gerecycled; zelfs sokken kunnen worden hergebruikt.
  3. Je tas zal vanuit onze winkels naar het Leger des Heils ReShare worden gestuurd. Als de kleding nog kan worden gedragen, wordt deze kleding hergebruikt. De rest van de spullen zal worden gerecycled.

VOORWAARDEN

  • De kleren moeten schoon en gewassen zijn.
  • Deze actie vindt plaats in alle WE-winkels in alle landen.
  • WE Fashion behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen.

WE FASHION WERKT SAMEN MET HET LEGER DES HEILS

Het Leger des Heils is er voor iedereen, ongeacht religie, achtergrond of geloof. Naast hun uitgebreide liefdadigheidswerk zamelt het Leger des Heils al meer dan 130 jaar kleding en textiel in onder de naam ReShare.

Het Leger des Heils is al sinds lange tijd de grootste textielinzamelaar van Nederland. De ingezamelde kleding wordt gebruikt om mensen in nood te helpen, en een ander deel wordt verkocht aan sorteerbedrijven. Sinds 2013 wordt er ook kleding verkocht in de eigen tweedehands-kledingwinkels van het Leger des Heils, de ReShare-winkels. Deze winkels met hun frisse en moderne design bieden aantrekkelijke kleding tegen een betaalbare prijs voor mensen die niet veel te besteden hebben, het milieu willen beschermen of op zoek zijn naar iets unieks. Met alle inkomsten uit de kledingverkoop wordt het liefdadigheidswerk van het Leger des Heils gesteund, zoals het aanbieden van faciliteiten voor tienermoeders, jeugdwerk of re-integratie op de arbeidsmarkt.

DE WE GET TOGETHER FOUNDATION

WE Fashion steunt al jaren goede doelen. De samenwerking met Leger des Heils ReShare staat hierbij centraal. Leger des Heils ReShare is al enkele jaren partner van WE Fashion, zij sorteren de goederen die wij doneren, verkopen overtollige producten in de ReShare-winkels en recyclen productafval. Met de opbrengst komen zij lokaal, nationaal en internationaal in actie om armoede en onrecht te bestrijden.

De stichting richt zich op projecten die een actieve betrokkenheid creëren tussen werknemers, klanten en producenten van WE Fashion. De nadruk ligt op zowel sociale als milieuprojecten. Thema’s die door de stichting worden ondersteund zijn onder meer welvaart, gezondheid, onderwijs, milieu en noodhulp.

MISSIE WE Fashion wil met de WE Get Together Foundation een positieve bijdrage leveren aan goede doelen. De nadruk ligt op sociale projecten in de landen waar WE Fashion produceert, maar ook in de landen waar WE Fashion operationeel actief is.

Met de WE Get Together Foundation richten we ons op projecten die een actieve betrokkenheid creëren tussen werknemers, klanten en leveranciers van WE Fashion.

Thema’s die door de stichting worden ondersteund zijn onder meer welvaart, gezondheid, onderwijs, milieu en noodhulp.

ORGANISATIE De WE Get Together Foundation wordt geleid door een bestuur bestaande uit medewerkers van WE Fashion. De stichting is een onafhankelijk orgaan en het bestuur heeft onafhankelijke beslissingsbevoegdheden. De WE Get Together Foundation is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De jaarrekening van de WE Get Together Foundation kan worden nagelezen in het jaarverslag op de pagina Transparency.

METHODE De WE Get Together Foundation is voor de uitvoering van projecten afhankelijk van de expertise van partnerorganisaties met ervaring op het gebied van ontwikkelingshulp en milieu.

De stichting streeft naar samenwerking met partnerorganisaties die een duurzaam effect hebben op mens en milieu in gemeenschappen waar wij produceren of waar wij operationeel actief zijn.

BESTUUR Het bestuur van de WE Get Together Foundation bestaat uit de volgende personen:

Anne Reeser, voorzitter
Amal Alflen-Mea, secretaris
Edwin Jägers, penningmeester

Het bestuur ontvangt geen beloning voor het verrichten van werkzaamheden voor de WE Get Together Foundation.

CONTACT

WE Get Together Foundation
Reactorweg 101
3542 AD Utrecht

P.O. Box 30200
3503 AD Utrecht
stichtingWGT@wefashion.com
T: +31 30 247 9213
RSIN: 856890273