Privacyverklaring voor User Generated Content

Samengevat

WE Europe B.V. bewaart je gebruikersnaam voor sociale media ('handle') samen met de visuele content waarvoor je ons een het gebruikersrecht geeft, zodat we kunnen vastleggen dat jij de eigenaar van de Foto of Video bent. We publiceren nooit de tekst die je bij de visuele content hebt gepost, maar we bewaren deze wel, zodat we begrijpen in welke context de visuele content is gepubliceerd. We willen jou als de auteursrechthebbende/eigenaar erkennen, wat inhoudt dat we je gebruikersnaam altijd bij de Foto of Video weergeven wanneer we die publiceren op onze websites, sociale media of andere digitale communicatie- of verkoopkanalen. Als je niet langer wilt dat we je persoonsgegevens (dus je gebruikersnaam of de social media-post) verwerken, neem je contact op met de WE Fashion klantenservice voor hulp of rapporteer je de content in de galerij.

We weten dat het belangrijk voor je is om te weten hoe we je gegevens gebruiken. Deze Privacyverklaring beschrijft hoe en waarom we je persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bewaren en delen wanneer je een gebruiksrechtovereenkomst met ons aangaat die ons het recht geeft je social media content met WE Fashion producten (de Foto of Video) te gebruiken.

Welke persoonsgegevens worden verzameld en waarom?

Als je WE Europe B.V. gebruikersrecht voor de visuele content verleent, berust dit volledig op vrijwilligheid. Maar als je de gebruiksrechtovereenkomst aangaat, moeten we weten wie je bent zodat we de Foto of Video aan jou kunnen koppelen en ons recht op het gebruik ervan kunnen vastleggen. Dit houdt in dat we je gebruikersnaam voor sociale media ('handle') verzamelen en deze samen met de visuele content bewaren. We verzamelen ook de tekst die je bij de Foto of Video hebt gepost, zodat we begrijpen in welke context de content is gepubliceerd en zodat we kunnen bepalen of het gepast is dat WE Fashion B.V. de visuele content gebruikt. We willen je altijd als de auteursrechthebbende van de content erkennen. Daarom wordt je gebruikersnaam voor sociale media weergegeven bij de content wanneer die wordt gepubliceerd op WE Fashion subdomeinen, social media platforms en andere digitale communicatie- of verkoopkanalen.

Juridische grondslag voor de verwerking

De juridische grondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens is de gebruiksrechtovereenkomst tussen jou en ons met betrekking tot ons gebruik van de Foto of Video. Als de content wordt gesublicentieerd aan de WE gelieerde entiteiten, zullen die bedrijven de persoonsgegevens verwerken op basis van hun gerechtvaardigde belang om de sublicentieovereenkomst met WE Europe B.V. na te leven en om jou te identificeren als de auteursrechthebbende/eigenaar van de Foto.

Lees hier meer over de gebruiksrechtovereenkomst.

Wie heeft toegang tot je gegevens?

Steeds wanneer WE Europe B.V. je Foto of Video sublicentieert aan de WE gelieerde entiteiten, worden je gebruikersnaam voor sociale media en de content overgedragen. De ontvangende WE gelieerde entiteiten zullen je persoonsgegevens alleen gebruiken zoals vermedt in deze privacyverklaring.

De Foto’s en Video’s worden bewaard in een database die wordt beheerd door WE Europe B.V. en de vertrouwde interne en externe serviceproviders daarvan. Deze serviceproviders kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden. In dat geval treffen we aanvullende maatregelen om de overdracht van je persoonsgegevens te beschermen, bijvoorbeeld via een overeenkomst met modelbepalingen inzake gegevensbescherming, goedgekeurd door de Europese Commissie.

Hoelang bewaren we je gegevens?

We bewaren je gebruikersnaam voor sociale media en de tekst die je bij de Foto of Video hebt gepost zolang we de Content bewaren. De database met foto’s en Video’s wordt continu geëvalueerd om er zeker van te zijn dat deze (en de bijbehorende persoonsgegevens) niet onnodig lang bewaren.

Hoe beveiligen we je gegevens?

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang. Wij zorgen er onder meer voor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, en dat de toegang tot de gegevens is afgeschermd.

Contact (recht op inzage en correctie van persoonsgegevens)

Wil je inzage krijgen in jouw persoonsgegevens, of wil je gegevens wijzigen of verwijderen, dan kun je ons bereiken op onderstaand adres:

Per mail:
contact@wefashion.nl

Per post:
WE Europe B.V.
t.a.v. Customer Service
Postbus 30200
3503 AD, Utrecht

Indien je van mening bent dat WE Fashion jouw persoonsgegevens onrechtmatig heeft gebruikt of niet tevreden bent met de reactie van WE Fashion op jouw verzoek van inzage, wijzigen of verwijderen, dan heb je het recht hiervan melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of naar de rechter te gaan. Meer informatie hierover vind je op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.