Stichting WE Get Together
Stichting WE Get Together

WE Fashion ondersteunt al jarenlang organisaties met een maatschappelijk doel. Hierbij staat de samenwerking met Sam’s Kledingactie centraal. Sam’s Kledingactie is sinds 2007 de partner van WE Fashion die overtollige producten en product afval verkoopt, waarbij de opbrengst beschikbaar komt voor donatie. In de afgelopen jaren hebben wij vooral sociale doelen gesteund zoals; het opzetten van een kindertehuis in India, donaties voor betere voorlichting rondom HIV/Aids, donaties aan vluchtelingen in Nederland en Griekenland, donatie aan de voedselbank, en nog veel meer.

De Stichting richt zich vooral op projecten die een actieve betrokkenheid creëren tussen medewerkers, klanten en producenten van WE Fashion. De focus ligt daarbij met name op zowel sociaal als milieu georiënteerde projecten. Thema’s die door de stichting worden ondersteund zijn onder andere welvaart, gezondheid, onderwijs, milieu en noodhulp.

MISSIE

Met de stichting WE Get Together wil WE Fashion een positieve bijdrage leveren aan maatschappelijke doelen. Dit wil zij doen voornamelijk in de landen waar WE Fashion produceert, maar ook in de landen waar WE Fashion operationeel actief is.

De stichting WE Get Together richt zich vooral op projecten die een actieve betrokkenheid creëren tussen de WE Fashion medewerkers, de klanten, en de producenten, waarbij we met name ons richten op zowel sociale als milieu georiënteerde projecten.

Thema’s die de stichting ondersteund zijn welvaart, gezondheid, onderwijs, milieu en noodhulp.

ORGANISATIE

De stichting WE Get Together wordt geleid door een bestuur dat bestaat uit medewerkers van WE Fashion. De stichting is een onafhankelijk orgaan, het bestuur heeft zelfstandige beslissingsbevoegdheid. De stichting WE Get Together is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

U kunt de financiële verantwoording van de stichting WE Get Together lezen in de jaarrekening.

METHODE

De stichting WE Get Together is voor de uitvoering van projecten afhankelijk van de expertise van ervaren partner organisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en milieu.

De stichting streeft naar samenwerking met partner organisaties die een duurzaam effect hebben op mens en milieu in gemeenschappen waar wij produceren of waar wij operationeel actief zijn.

BESTUUR

Het bestuur van de stichting WE Get Together bestaat uit de volgende personen:

Marijke Willemsen, voorzitter
Nicolet Zandbergen, secretaris
Edwin Jägers, penningmeester

De bestuurders ontvangen geen beloning voor het uitvoeren van werkzaamheden voor de stichting WE Get Together.

CONTACT

Stichting WE Get Together
Reactorweg 101
3542 AD Utrecht

P.O. Box 30200
3503 AD Utrecht
stichtingWGT@wefashion.com
T: +31 30 247 9213
RSIN: 856890273

Jaarrekening 2018 Download pdf
Beleidsplan Stichting WE Get Together Download pdf